Roterande borstar kan rengöra många utrymmen
Det finns vissa utrymmen, hålor och cylinderformade rör som kan vara svåra att rengöra. Då kan det vara bra och behändigt med en roterande borste. Att komma åt smuts och avlagringar som satt sig på insidan av ett rör kan kännas nästintill omöjligt. Med roterande borstarbrukar det omöjliga dock bli möjligt. Det är för övrigt inte bara cylindrar som kan tjäna på att bli rengjorda av en roterande borste. Dessa fungerar ofta bra även på öppna ytor so...