advokat

Anlita en advokat med bred kunskap

Anlita en advokat med bred kunskap

Ibland hamnar man i situationer där man är i behov av en bra advokat. Många kanske tänker att man endast behöver en advokat om man begått ett grovt brott, men faktum är att det kan finnas betydligt mildare omständigheter som gör att man behöver rättslig hjälp. Något som till exempel blir allt vanligare är vårdnadstvister. En separation är svår i sig men har man barn så blir det oftast ännu besvärligare. Kan man som föräldrar inte komma överens om var barnet eller barnen ska bo och vem som ska stå som vårdnadshavare så kan det lätt sluta med att en domstol tvingas ta beslutet åt en. Något annat som inte är ovanligt i dagens samhälle är migrations- och asylrätt. Det är många människor som av olika anledningar vi få ett uppehållstillstånd i Sverige, något som ibland kan kräva att en advokat slåss för ens sak. Vid brottmål behöver man en advokat som står på ens sida, vare sig det är för att bevisa att man är oskyldigt anklagad eller för att kunna fälla en person som begått en brottslig handling. 

Behöver du anlita en bra advokat i Göteborg så finns advokatfirman Ottosson & Pakas till din tjänst. De har kunskap och erfarenhet av brottmål, familjerätt, bodelning, medling, konsumenträtt samt migrations- och asylrätt. Deras bredd har visat sig vara en styrka och de jobbar alltid för att man som klient ska känna att de gjorde allt de kunde för att få en tillfredställande dom. Man ska helt enkelt känna att man fick all den hjälp och stöd man behövde i processen. Advokatfirman Ottosson & Pakas ser dessutom alltid till att man får hjälp på sitt egna språk om man inte har svenska som modersmål. Det ger bättre möjligheter för att alla uppgifter gällande målet framställs tydligt och utredningen av ärendet blir rätt från början.