konsult

Arbeta med bemanning

Arbeta med bemanning

Bemanningsföretag har kommit upp som svampar ur jorden. De är ett sätt för verksamheter att täcka sjukfrånvaro, tillfälliga behov och personalbrist på ett bra sätt. Det vanligaste är bemanning inom mindre kvalificerade yrken som exempelvis lager, men det finns behov och konsulter inom precis alla yrken och yrkesområden. Beroende på vilket yrke man vill arbeta inom så kan det vara till och med bättre betalt att arbeta som konsult än att ha en fast tjänst. Det kan även vara ett sätt att arbeta som passar när man vill prova olika arbetsplatser, under studier eller föräldraledighet, eller om man själv vill bestämma hur mycket man vill arbeta och när.  

 

Konsult inom vårdyrke

Inom vårdyrket finns det ibland brist på personal som man behöver täcka genom att exempelvis ta in en bemanningssjuksköterska under en kortare eller längre tid. Förutom att täcka ett behov så kan det vara ett bra sätt att få in någon som kan tillföra nya tankar och kunskaper på en arbetsplats där de flesta kanske arbetat i många år. Som konsult kan man hamna på olika vårdinrättningar och därmed få sig erfarenheter som kan vara matnyttiga och inspirerande på de olika uppdragen.  

 

 

Läkare och sjuksköterska

De vanligaste yrken inom vården som tillsätts av konsulter är läkare och sjuksköterskor men det finns alltid behov av alla olika kompetenser. Det finns till och med de konsulter som lägger upp sin arbetstid så att de arbetar under perioder då det ofta behövs extra personal. Det kan gälla semesterperioder och under vinterhalvåret på skidorter, och sedan är man ledig under längre perioder vår och höst. För många är det en möjlighet att resa, studera, hålla på med sitt fritidsintresse eller umgås med sina barn och som familj. Tack vare det så har det blivit fler och fler som ser sig som villiga att arbeta som konsulter.