Projektledarutbildning

En ledare ska helst ha fjorton armar

En ledare ska helst ha fjorton armar

Förr i tiden – innan informationssamhällets genomslag med efterföljande utvidgning av tjänstesektorn – var ledarskap ofta en relativt enkel historia. Arbetarnas uppgift var materiell produktion och effektiviteten lätt att mäta. Det gällde att producera så mycket som möjligt av bilmotorer, diskborstar, lampskärmar – vad det än var som kom löpandes på bandet. Således var även chefen uppgift relativt okomplicerad. Det gällde att se till att produktionen fortgick – bandet skulle fortsätta löpa, arbetarna skulle fortsätta arbeta. De sociala styrmedlen var oftast transaktionella, det vill säga belöning och bestraffning. Den gamla chefsstereotypen delade generöst med sig av sina ilskevrål för att sätta slashasande arbetare på plats. ”Se Karlsson ska arbeta annars kanske han inte får någon lön med sig hem”.

 

Andra möjligheter, andra krav

Idag ser det annorlunda ut, på gott och ont. Den tjänstedominerade arbetsmarknaden är mer komplex, således också ledarfunktionen. Det brukar sägas att vi gått från chefskap till ledarskap. Den traditionella chefens uppgift var att upprätthålla systemen och kontrollera arbetarna. Den moderna ledaren måste däremot vara relationell i sin approach. De anställda behöver visserligen vara effektiva fortfarande, men även innovativa, kommunikationsskickliga, och gärna säljande. Dessutom bör ledaren säkerställa den psykosociala arbetsmiljön så att den anställde inte krossas under tyngden av komplexa krav. Den moderne ledaren kan inte fördela skuld och ansvar hos enskilda individer, utan måste förstå att en organisation är ett komplext system av relationer. 

 

 

Hur blir man en bra ledare?

Det är verkligen inte enkelt att jonglera med alla dessa ledarskapsbollar samtidigt. Hur ska en människa med enbart två händer klara detta? 

Erfarenhet – ja. Men räcker det? 

Risken finns alltid att fastna i gamla hjulspår. En projektledarutbildning kan vara en genväg till ledarskapets jongleringskonst. I övrigt är den på god väg som inser värdet av empati och har förmågan att sätta sig in i sina anställdas position.