trädfällning Lund

Experter kan hjälpa till att fälla träd i Lund på ett säkert sätt

Experter kan hjälpa till att fälla träd i Lund på ett säkert sätt

editorial

Det finns flera anledningar till att en trädfällning kan bli aktuell. Några av de vanligaste är att trädet behöver göra plats åt något annat, att det står väldigt dumt till på tomten eller att det är i mycket dåligt skick. Finns det en önskan om att behålla ett sjukt träd ifall det går att rädda så kan det vara bra att boka en trädbesiktning. Då kan en expert bedöma trädets tillstånd och lämna förslag på lämpliga åtgärder (om det ska fällas eller om det kan räddas genom någon annan åtgärd).

Anlita proffs som kan hjälpa med träfällning i Lund

Om trädet inte går att rädda, eller om det aldrig varit planen på grund av att det helt enkelt står vägen, så är det alltid säkrast att anlita experter som kan utföra fällningen på bästa sätt. Finns det behov för trädfällning i Lund så kan Alias Arborist stå till tjänst. Där arbetar arborister som kan hjälpa med trädbesiktning för att bedöma trädets tillstånd och ge förslag på åtgärder, men de kan även hjälpa till med säker trädfällning. 

trädfällning Lund

Alias Arborist erbjuder sektionsfällning, markfällning eller fällning via skylift. De kan även ta sig an träd i trånga miljöer, där de säkerställer att fällningen sker på ett så säkert och korrekt sätt som möjligt. Alias Arborist arbetar lugnt och metodiskt för att människor och natur ska kunna må så bra som möjligt.

Varför måste ett sjukt träd fällas?

Ett träd som mår dåligt på grund av någon sjukdom såsom röta, parasiter eller svampar bör fällas för att minimera risken att smittan sprids. Ett försvagat träd kan dessutom innebära en risk för människor, djur, växtlighet och materiella ting som finns under och runt omkring trädet. Därför är det aldrig bra att vänta för länge när trädet visar upp fel. Gör en besiktning och vidta nödvändiga åtgärder så snart som möjligt.