bud

Hjälp med transporter.

Hjälp med transporter.

Budbilar finns av alla möjliga storlekar och slag, och fast att det oftast är en kund som beställer in ett bud så kan det också ibland vara en fraktfirma som väljer att ringa in hjälp av en budfirma istället för att utföra leveransen själv. Kanske är inte behovet tillräckligt stort för att man ska skaffa en bil och chaufför till, det är ett tillfälligt behov, en bil kan vara sönder eller chaufför sjuk eller så vill man helt enkelt inte ha den typ av bil i sin flotta.

 

Kyla eller normal temperatur.

En budbil som fraktar gods behöver vara rustade på samma sätt som förvaringen som godset i slutändan ska förvaras i. Det innebär att budbilar som levererar kylvaror eller frysvaror, måste kunna hålla varorna i precis rätt temperatur för att inte kylkedjan ska brytas och varorna bli påverkade på ett negativt sätt. Ett bud som kör en kyltransport har därför en bil som ser vanlig ut på utsidan men som har en tjock isolering och ett kylelement som gör att bilen håller precis rätt temperatur hela vägen.

 

 

Ett snabbare bud.

Men ett bud som kör kyl-eller frysvaror behöver inte köra stora lastbilar utan det kan även vara en mindre skåpbil som används för att kunna utföra en snabbare leverans. Många leverantörer som distribuerar glass har till exempel ofta önskan om att deras varor levereras i dessa mindre budbilar av skåpvariant. Fördelen är att de kommer snabbare fram och att de inte har lika många kunder att serva och därmed löper mindre risk att kylkedjan ska brytas. Med kylkedja menas att kyl- eller frysvaror aldrig ska överskrida, eller underskrida, bestämda spann av temperaturer någon gång från det att det tillverkats och till att de läggs ner i slutkundens kasse. Temperaturen mäts under förvaring i varje fraktled samt dessutom med termometer vid överlämnande mellan varje led i fraktkedjan.