brunnsborrning

Många svenskar har egen brunn

Många svenskar har egen brunn

Planerar du att borra egen brunn? I så fall ansluter du dig till den exklusiva klubben på 1,2 miljoner svenskar som använder sig av just egen brunn för att få sitt dricksvatten. Det motsvarar, enligt statistiska centralbyrån, omkring 15 procent av allt vattenanvändande i svenska hushåll. Det är inte lätt att borra sig en egen brunn ska sägas. Men det finns en hel del fördelar med att få ta sitt vatten från egen brunn. Du behöver inte betala för det kommunala vattnet. Dock får du inte heller ta del av dess kvalitet utan ansvarar helt själv för att ditt vatten är drickbart.

 

Tungt arbete

Man behöver också ta i beaktning att eventuella problem som uppstår med brunnen faller tillbaka på dig själv att lösa. Ja, till den mån att du själv får stå för kostnaden att kalla in rätt personal för att fixa brunnen om den strular. Förutsatt att du inte vet hur man gör själv såklart. Men det är inte bara underhållet av brunnen som är tungt arbete. Icke ska förglömmas själva anläggningen av brunnen i första hand. Där kan det vara värt att låta experter med erfarenhet och kompetens göra jobbet. Det finns ett antal brunnsborrare att välja mellan. Men ett exempel är BorrWik’s Brunns- och energiborrning som i huvudsak sysslar med brunnsborrning i Örebro.

 

 

Gör efterforskningar före

Det kan dock vara till din fördel att göra en del research innan du sätter igång med att bygga din nya vattenbrunn. Först och främst är det viktigt att undersöka vattnets kvalitet redan innan du börjar bygga. Du vill ju ha klart för dig om det överhuvudtaget är värt besväret. Det är också värt att läsa på hur vattnet rör sig i marken med tanke på att allt brunnsvatten är grundvatten. Så läs på ordentligt, borra försiktigt och säkra ditt vattens kvalitet. Lycka till!