single-image

Möten mellan människor

I möten växer vi som individer, och i möten kan vi dela kunskaper och erfarenheter. Möten och konferenser är en viktig och väsentlig del på de flesta arbetsplatser. Konferens och medföljande möten ger kollegor chans att mötas öga mot öga. Konferens ger olika delar av samma företag tillfälle att dela information, nyheter och kunskaper. Konferens ger organisationer och föreningar chans till diskussion och möjlighet att komma överens, hitta strategier, fatta beslut. Vanligen ger också konferensen människorna en chans att koppla bort sina ordinarie arbetsuppgifter och kunna fokusera på viktiga ämnen och aktiviteter som annars lätt får för låg prioritet.

 

Tid och plats för kommunikation

När människor ges tid att mötas kommer saker att hända. Kreativitet och idéer ges tid att växa fram. Omgivningen är viktig för detta. Är ni ett företag som söker plats för konferens är ni säkert också medvetna om att ni visar era medarbetare uppskattning genom att förlägga arbetstid utanför den ordinarie arbetsplatsen, och genom att ordna lite festligare måltid(er). Kanske har ni tankar om att även bjuda in någon föreläsare, eller andra intressanta aktiviteter? Om ni är relativt få personer eller rätt många har mindre betydelse, alla behöver få tillfälle att kommunicera och lufta åsikter och byta idéer.

Vikten av att hitta rätt lokal

En bra lokal för en konferens bör uppfylla en del krav. Den behöver ligga bra till geografiskt, så att deltagarna lätt ska hitta dit, och gärna med hjälp av kollektivtrafik. Lokalerna ska vara väl anpassade och självklart skall servicen hålla hög klass. Mat och dryck är viktigt! En bra restaurang, och bra klass även på fika och eventuell frukost är viktigt! Deltagarna ska inte behöva känna att de måste smita iväg för att ta en korv med bröd! 

Ingredienserna till en bra och givande konferens finns på plats, nu får du ordna resten!