förskola

Omvårdnad om förskolebarnen

Omvårdnad om förskolebarnen

Tidigare brukade man tala om daghem när det gällde den barnpassning som man använde för barn innan de började skolan. Idag säger man förskola och det beror mycket på att dagens förskolor inte bara är en plats där barnen kan vara medan deras föräldrar arbetar. Det är även en plats där de får mycket lärdom som de senare har nytta av då de börjar i första klass. De små får lära sig bli sociala och hur man agerar emot andra människor. En förskola i Södermalm, och på andra platser, lär även ut en hel del inom kreativa områden som berättande, sång, musik, dans och skapande.

 

Läsa och räkna

Med åren har man även börjat lägga in en hel del lärande som biologi, kemi, fysik, matematik och skrivande som de små har mycket nytta av längre fram. Allt anpassas för barn från 1 till 6 år och lärs ut på ett roligt och lekfullt sätt. Man menar att det är lättare att lära sig nya kunskaper om man har en grund och om man fått grunden på ett sätt som man tycker är roligt och lättsamt. På det sättet får man även ett försprång ifall man upptäcker att ett barn har någon slags svårighet som de senare kommer behöva extra hjälp med.

 

 

Inne och ute

Vikten av att få frisk luft är något man oftare månar om när det gäller förskolan än grundskolan. Därför fylls dagarna med mycket lek men också ibland med utflykter där kunskap kan vävas in. Kanske räknar man kottar och lär sig om växter och djur som man träffar på. Det finns även många val man kan göra som förälder när det gäller förskola. Förutom den vanliga förskolan så finns det olika grenar man kan välja med inriktning på exempelvis språk, aktivitet, lärande, religion med mera. Det finns också förskolor som mestadels håller till utomhus.