vägmarkeringar

Vägmarkeringar kan vara användbara i många olika miljöer

Vägmarkeringar kan vara användbara i många olika miljöer

editorial

Med vägmarkeringar blir det både enklare och säkrare för trafikanter att färdas på vägen. Vägmarkeringar visar tydligt var man ska placera sig i till exempel en korsning och de visar även var man inte ska röra sig på vägen. Det gör att trafiken kan flyta på smidigare och det minskar risken för olyckor. Vägmarkeringar kan även användas för att göra en arbetsplats säkrare, för att skapa ordning på en parkering och för mycket annat där det finns behov av linjemålning och markering på asfalten. 

Gör arbetsplatsen lite tryggare med tydliga vägmarkeringar 

På lager och fabriker är det vanligt att fotgängare, truckar och ibland även lastbilar rör sig inom samma område. Då kan det krävas tydliga markeringar för att avgränsa och visa vem som får röra sig var. Detta är viktigt eftersom det kan minimera risken för arbetsplatsolyckor samt bidra till att arbetet kan flyta på smidigt utan onödiga störningar för samtliga som rör sig på området. Till exempel så kan vägmarkeringar användas till att avgränsa områden där endast fotgängare får röra sig och de kan även användas för att visa färdriktning för fordon. 

vägmarkeringar

Skapa ordning på parkeringen med vägmarkeringar

Vare sig det handlar om en parkering för kunder eller anställda så är det klokt att ha tydliga anvisningar för att undvika kaos och olyckor samt för att optimera ytan. Vägmarkeringar kan ge tydliga anvisningar var och hur man ska parkera samt visa om det är enkelriktat eller inte. Det blir helt enkelt smidigare för de som rör sig på parkeringen.

Vägmarkeringar i alla typer av miljöer och utföranden

På Svevia kan de allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. De åtar sig uppdrag över hela landet och tar fram lösningar för att uppfylla kunders specifika behov och önskemål. På svevia.se/vagmarkering går det att läsa mer om Svevias tjänster och projekt.