Skola

Välj skola till barnet

Välj skola till barnet

I Sverige har man rätt att själv välja skola. Detta har gjort att många skolor har profilerat sig. Det finns friskolor som undervisar efter en speciell pedagogik som exempelvis Waldorf, Steiner, Freinet, Montessori etc. Men även muslimska skolor och en kristen skola Flen och på andra orter. Det kan vara svårt att välja skola och avgöra om den är bra. Utgångspunkten bör vara vad som är bäst för barnet. Får barnet den undervisning och hjälp hon eller han behöver? Finns de resurser på skolan som gör att barnet kan tillgodogöra sig kunskap?

 

Ställ frågor till rektor och lärare

Innan man bestämmer sig för en specifik skola till sitt barn kan det vara bra att först besöka den. Många skolor har öppet hus och då finns det möjlighet att prata med rektor och lärare och ställa frågor som hur skolan arbetar för att alla elever ska nå målen. Eller hur skolan arbetar med elever som kan behöva särskilt stöd etc. Passa även på att kika på lokalerna och omgivningen. Är skolan stor eller liten och vad passar barnet bäst? Hur långt det är till skolan kan också vara viktigt och om det går lätt att ta sig dit.

Olika slags kösystem

Det är kommunen som hanterar alla platser till de kommunala skolorna och de tilldelas efter deras regler. Ofta är det hur nära man bor en skola som avgör om man berättigas plats. Vill man att barnet ska gå i en fristående skola ansöker man om plats hos dem. Nästan alltid är det kötid som avgör om man får en plats i en fristående skola. Vet man att skolan är populär och har ett högt söktryck gör man bäst i att ställa barnet i kö tidigt. Bra att veta är att om man har ett syskon som redan går på skolan kan man få syskonförtur.